PRIVACYVERKLARING

uw veiligheid, onze prioriteit

SOS Ongedierte zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten en personeel en houdt zich aan de nationale privacyprincipes.

Onze klanten en medewerkers hebben het recht om te verwachten dat SOS Ongedierte alle verstrekte informatie zal verwerken onder de voorwaarden van de relevante privacyverantwoordelijkheden. Wij gebruiken de informatie die wij over onze klanten verzamelen uitsluitend ten behoeve van het leveren van onze diensten en het leveren van onze producten. Deze omvatten het gebruik van cookies, software voor het volgen van oproepen en sociale-mediasites van SOS Ongedierte op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van onze digitale middelen.

SOS Ongedierte verkoopt, verhandelt of verhuurt de persoonlijke gegevens van haar klanten of personeel niet. Daarnaast hebben we alle redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle klant- en personeelsgegevens die we verzamelen, beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.

Tenzij specifiek vereist door de wet, verbindt SOS Ongedierte zich ertoe de informatie van haar klanten of haar personeel niet aan derden bekend te maken.

Onze klanten en medewerkers hebben het recht om informatie op te vragen die wij over hen bewaren. Als zij van mening zijn dat de informatie die wij bewaren onjuist of verouderd is, zullen wij deze beoordelen en corrigeren.

Alle klachten van klanten en medewerkers met betrekking tot privacyzaken zullen volledig worden onderzocht door onze Privacy Officer en er zal een reactie worden gegeven.

SOS Ongedierte

Boulevard Lambermont 78, 1030 Brussel

Telefoon

0475 39 45 10

E-mail

info@sos-ongedierte.be

Op welke media verzamelen wij informatie?

De informatie die wordt verzameld of die wij mogelijk verzamelen, is afkomstig van verkeer op:

Onze website sos-ongedierte.be;

Onze sociale netwerken;

U heeft recht op toegang tot de persoonlijke informatie die over u wordt bewaard. Om een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens waarover SOS Ongedierte beschikt, kunt u een bericht sturen of naar ons schrijven op het volgende adres:


info@sos-ongedierte.be

Marketing/Webafdeling

Lambermontlaan 78

1030 Brussel